Laden.. Even geduld a.u.b...


ONZE SPECIALISATIES

M2 tandartsen biedt iedereen complete mondzorg van topniveau onder één dak. Naast de dagelijkse tandheelkunde kunt u voor preventieve, esthetische en specialistische mondzorg in elke praktijk terecht. Onze tandartsen beheersen naast de algemene tandheelkunde vaak een eigen specialisme. Zo bieden wij u binnen onze eigen en voor u vertrouwde praktijk een breed scala aan eenvoudige en (meer) complexe behandelingen.


De specialisaties van M2 tandartsen

 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb1-duo.jpg

Esthetische tandheelkunde

MOOIE TANDEN


Esthetische tandheelkunde draait om het verfraaien van de schoonheid van het gebit. Natuurlijk mooi ogende tanden die sterk en vitaal blijven zijn inmiddels voor iedereen mogelijk. De kennis en kunde van tandartsen op dit gebied is enorm toegenomen en groeit nog steeds. Met de modernste technieken en materialen vervangen we oude lelijke vullingen door onzichtbare restauraties. Uw situatie bepaald de uiteindelijke materiaalkeuze. Ook kunnen we de vorm en de stand van uw tanden verbeteren via o.a. facings van porselein of composiet. Het sluiten van storende spleetjes tussen tanden zorgen voor een fraaie rij met tanden die in verhouding met elkaar staan. Als uw tanden mooi van vorm zijn en de juiste positie in uw mond hebben, kunnen we ze via bleken indien nodig een lichtere witte kleur geven. Na de behandelingen heeft u een prachtige stralende lach met mooie tanden!


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb2-duo.jpg

Restauratieve tandheelkunde

UITGEBREID BEHANDELPLAN


Gedurende uw leven ontstaan er problemen met uw gebit of zijn er aangeboren afwijkingen. Restauratieve tandheelkunde kan de gezondheid, functie en esthetiek van uw gebit door inzet van diverse tandheelkundige disciplines herstellen. Tijdens een intake van 20 minuten stellen we de oorzaak van uw gebitsproblemen vast en kijken we of een uitgebreid behandelplan mogelijk is. Als dat zo is maken we twee vervolgafspraken van elk 60 minuten. Bij afspraak 1 verzamelen we zoveel mogelijk informatie d.m.v. interviews, uitgebreid mondonderzoek en het maken van röntgen- en lichtfoto’s plus gebitsmodellen. Hierbij gebruiken wij de modernste technieken zoals digitale analyse (digital smile design) voor het bepalen van de ideale vorm en positie van uw tanden. Na analyse van de informatie volgt een diagnose en stellen we uw persoonlijk behandelplan op. Tijdens afspraak 2 presenteren wij u het plan met mogelijke keuzes, de planning en kosten. Zo wordt helder wat uw behandelingen precies inhouden en waarom deze belangrijk zijn. Ook laten wij u het beoogde eindresultaat zien via een zogenoemde ‘mock up’. Op deze wijze kunt u vrijblijvend een bewuste keuze maken over het laten uitvoeren van het plan. Na uw goedkeuring gaat een interdisciplinair team van bijv. implantoloog, restauratief tandarts en endodontoloog aan de slag waarbij één tandarts de regie houdt en uw vaste aanspreekpunt is.


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb3-duo.jpg

Implantologie

IMPLANTATEN


Voor het vervangen van (ontbrekende) tanden en kiezen is een kunstmatige wortel (een implantaat) een serieuze en betrouwbare behandeloptie. Implantaten zijn meestal van titanium gemaakt en worden in het kaakbot geplaatst. Titanium is het beste materiaal omdat dit niet door het lichaam wordt afgestoten, maar vastgroeit in het bot (osseointegratie). Na het vastgroeien maakt de tandarts een vervanging voor de verloren tand of kies die niet van echt te onderscheiden is. Ook kunnen er nooit meer gaatjes in ontstaan!

M2 klikprothese
Mensen zonder eigen tanden en kiezen krijgen soms last van een loszittend kunstgebit. Dit leidt eventueel tot angst voor het verliezen van het gebit bij het praten en eet onprettig. De M2 klikprothese kan dan uitkomst bieden. De implantoloog plaatst twee tot vier implantaten in de kaak waarop de klikprothese vervolgens eenvoudig wordt vastgeklikt.

De implantoloog is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb4-duo.jpg

Endodontologie

WORTELKANAAL-
BEHANDELINGEN


Een endodontoloog houdt zich bezig met het behandelen van het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand (tandpulpa). In deze holle ruimte (wortelkanaal) zitten bloedvaatjes en een zenuw, die kunnen ontsteken. U krijgt dan spontaan (meestal ’s nachts) een kloppende hevige pijn door o.a. druk op het bot rond de tandwortel. De pijn is moeilijk met pijnstillers te onderdrukken en gaat pas weg als het ontstoken wortelkanaal wordt schoongemaakt en gevuld. Zo behouden we de tand of kies. Voor zo’n wortelkanaalbehandeling beschikt elke M2 praktijk over speciale microscopen, zodat de tandarts u met microscopische precisie kan behandelen. Iedere afgestudeerde tandarts kan een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Echter voor meer gecompliceerde behandelingen (bijv. in een onvolgroeide tand of kies) of de herbehandeling van een tand of kies die eerder een wortelkanaalbehandeling heeft gehad zet M2 haar specialist in wortelkanaalbehandelingen (endontoloog) in.

De endodontoloog is erkend door de Nederlandse vereniging voor Endodontologie (NvvE). 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb5-duo.jpg

Mondhygiëne

TANDVLEES- PROBLEMEN


Veel mensen hebben last van bloedend tandvlees, vaak een eerste signaal dat er sprake is van ontstoken tandvlees (gingivitis of parodontitis). Als deze klachten snel en goed worden aangepakt, voorkomen we tandheelkundige problemen en op termijn zelfs mogelijk het verlies van tanden en kiezen. Een parodontoloog is gespecialiseerd in het behandelen van problemen betreffende het kaakbot, tandvlees en parodontaal ligament (vezels die een tand of kies vasthouden in de kaak). Ontstoken tandvlees en andere weefsels rond de tanden worden vakkundig behandeld via een vast paro-protocol en defecten na genezing hiervan worden gecorrigeerd. Naast de tandartsen staat een team van professionele mondhygiënisten en (paro-)preventieassistenten voor u klaar het voorkomen of behandelen van tandvleesproblemen.


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb6-duo.jpg

Orthodontie

BEUGELS


Een mooi regelmatig gebit zorgt voor een mooie uitstraling en gaat een leven lang mee! Steeds meer volwassenen vinden dit belangrijk en laten net als jongeren hun gebit mooier maken door een beugelbehandeling. Er zijn medische maar ook cosmetische redenen om voor een beugel te kiezen. Een mooi gebit geeft mensen namelijk een fijn gevoel. Echter, tanden en kiezen die niet goed op elkaar aansluiten kunnen gaan knarsen en klemmen. Dit kan tot overmatige en ongelijke slijtage leiden of klachten van het kaakgewricht dan wel de kauwspieren veroorzaken. Verder zijn scheef- of over elkaar staande tanden lastig schoon te houden met grotere kans op tandbederf en ontstoken tandvlees. Daarnaast kan een verkeerde stand van tanden en kaken leiden tot spraakproblemen. We gebruiken vaste (‘slotjes’ aan de tanden en kiezen) of uitneembare beugels zoals de buitenbeugel en activator. Ook bieden we een minder zichtbare beugelbehandeling aan via de invisalign-techniek waarbij wij vrijwel onzichtbare hoesjes over de tanden en kiezen (aligners) klikken om het gebit te herschikken. De ervaren M2 tandartsen voor orthodontie (tandartsen die zich bezig houden met beugels) volgen regelmatig cursussen in binnen- en buitenland over de nieuwste behandeltechnieken en diverse beugels.


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb7-duo.jpg

Restauratieve tandheelkunde

SLIJTAGE


Mensen willen en kunnen steeds langer hun eigen tanden en kiezen houden. Het gebit kan door diverse oorzaken tekenen van slijtage vertonen. Tanden en kiezen slijten door normaal gebruik iets maar gewoonten zoals knarsen, klemmen of nagelbijten zorgen voor extra snelle slijtage. Verder zorgt verkeerd poetsen of invloed van zuur (erosie) voor een achteruitgang van het gebit. Erosie ontstaat door o.a. veel frisdrank of vruchtensap drinken, maar ook door oprispingen van maagzuur. In het eerste stadium raakt het tandglazuur (buitenste witte laagte van tanden en kiezen) beschadigd. Bij verder gevorderde gebitsslijtage komt ook het laagje onder het tandglazuur (dentine oftewel tandbeen) bloot te liggen en gaat slijten. Helaas komt weggesleten tandweefsel vaak niet meer terug. Daarom kijken onze tandartsen bij het periodiek mondonderzoek, naast het beoordelen op gaatjes en de gezondheid van het tandvlees, ook goed naar tekenen van gebitsslijtage. Waar nodig grijpen wij preventief in. Als er al sprake is van (veel) gebitsslijtage stellen wij voor u een plan op om het verloren tandweefsel te herstellen en verdere achteruitgang tegen te gaan.


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb8-duo.jpg

Gebitsprothetiek

KUNSTGEBIT


Een volledige prothese (kunstgebit) herstelt de kauw- en spreekfunctie bij een geheel tandeloze patiënt. Het kunstgebit ligt los in de mond en is uitneembaar. Een partiële prothese is een gedeeltelijk gebit, dat bij een patiënt met nog deels natuurlijke tanden en/of kiezen verloren gegane elementen vervangt. Deze prothese steunt ten dele op de weke delen in de mond en deels op de natuurlijke tanden of implantaten. Omdat elke mond en kaak anders is, maken wij protheses speciaal op maat. M2 tandartsen biedt in elke praktijk gedeeltelijke en volledige gebitsprotheses via een 4-6 stappenplan. Onze tandprotheticus onderzoekt o.a. uw mond zorgvuldig en neemt de juiste maten voor een zo natuurlijk mogelijk ogende prothese want naast de kauw- en spreekfunctie is ook het uiterlijk van de prothese van belang. Als er geen eigen tanden en kiezen meer zijn slinken de kaken. Daardoor verliest een prothese na verloop van tijd houvast en kan het gebit gaan loszitten. De M2 klikprothese kan dan uitkomst bieden. De implantoloog plaatst twee tot vier implantaten in de kaak en klikt vervolgens eenvoudig het gebit hierop vast.

 


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb9-duo.jpg

Snurken en slaapapneu

TANDHEELKUNDIGE
SLAAPGENEESKUNDE


Veel mannen en vrouwen van alle leeftijden maken een zagend, ruisend-brommend geluid bij het ademhalen tijdens het slapen (snurken). Dit geluid is soms zo sterk dat anderen er last van hebben. Met het toenemen van de leeftijd snurken meer mensen en harder. Bij een aantal snurkers treedt tijdens de slaap een pauze van de ademhaling van minimaal 10 seconden (apneu) op. De hersenen geven dan een alarmsignaal af waardoor de snurker minder diep gaat slapen of zelfs (benauwd of paniekerig) wakker wordt. De kwaliteit van slaap neemt hierdoor af en mensen worden niet uitgerust wakker maar zijn ook overdag erg vermoeid of slaperig. Dit leidt o.a. tot prikkelbaarheid, geheugen- en concentratieverlies, depressiviteit en libidoverlies. Verder kan slaapapneu diabetes, hart- en vaatziekten in stand houden, verergeren of mogelijk zelfs veroorzaken. Klik hier voor meer informatie over slaapstoornissen. Met een (poly)somnografie kan een KNO-arts het slaapapneusyndroom (OSAS) vaststellen. Doe hier een slaapapneu zelftest. M2 tandartsen werkt samen met het Nederlands Slaap InstituutReinier de Graaf gasthuis (Voorburg/Delft) en het Alrijne ziekenhuis (Leiden). Onze slaapgeneeskundige tandarts behandelt snurken en mild tot matig OSAS via een MRA, een beugel die tijdens de slaap de onderkaak naar voren en de luchtpijp open houdt. Zo stopt het snurken en verminderen de ademstops. Bij OSAS wordt het MRA volledig door uw verzekering vergoed. De slaapgeneeskundige tandarts is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).


 

https://www.m2tandartsen.nl/wp-content/uploads/2015/12/afb10-duo.jpg

Gnathologie

KAAKGEWRICHTS-
PROBLEMEN


Kaakgewrichtsproblemen lijken heel onschuldig, maar kunnen erg hinderlijk zijn en zelfs vergaande gevolgen hebben. Het kaakgewricht is een complex gewricht dat bestaat uit de kaakkom, de discus en de kaakkop die allen zijn verbonden aan een groot aantal spieren. Tanden knarsen en/of ‘klemmen’ kan voor pijn in uw kaken zorgen. Een tandarts gespecialiseerd in behandelen van kaakgewrichtsproblemen (gnatholoog) kan een ’knarsplaat’ (ook wel spalk of splint genoemd) maken. Deze helpt om de kaakspieren meer te laten ontspannen,, zodat de pijn bij het oor en het kaakgewricht verminderen. De gnatholoog behandelt ook patiënten die weinig kauwfunctie in hun gebit hebben. Door het plaatsen van kronen en bruggen wordt een nieuw evenwicht gezocht voor de kaken en kaakgewrichten. Zo’n totale rehabilitatie herstelt de kauwfunctie.


 


Neem contact op met M2 tandartsen

Contact

 

Copyright M2 tandartsen 2018