Laden.. Even geduld a.u.b...


Onze samenwerking met Famed

In onze praktijken houden wij ons graag uitsluitend bezig met tandheelkundige zorg op maat. Al onze aandacht gaat uit naar u. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed.Waarom ontvang ik een nota van Famed?

Als specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties neemt Famed ons de tijdrovende zorg over de financiële administratie uit handen. Zo houden wij meer tijd over voor u!

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt uw nota van Famed, dit gebeurt vanaf 1 maart 2019 digitaal (lees hieronder meer). Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen, lees hier meer over de betalingsvoorwaarden van Famed. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te betalen? U kunt op Famed.nl kosteloos uitstel van betaling aanvragen, of een aanvraag voor betaling in termijnen indienen.

Ontvangst en betaling van uw nota
U ontvangt de digitale nota van Famed (m.i.v. 1-3-2019) op het e-mailadres dat u bij ons heeft doorgegeven. U kunt de digitale nota – na het uitvoeren van een extra controle (sms-verificatie) – voor eigen administratie downloaden en direct betalen met iDEAL. De betaalgegevens zijn dan al voor u ingevuld. U kunt de nota natuurlijk ook betalen via internetbankieren.

Ontvangt u nog een papieren nota maar wilt u de nota liever digitaal ontvangen (m.i.v. 1-3-2019) ?
Geef dan uw e-mailadres én mobiele telefoonnummer aan ons door. U kunt dit bij ons aanleveren door een e-mail te sturen of u geeft het, bij een eerstvolgend bezoek, door bij de receptie. Let op: vanwege wettelijke privacy en beveiligingsredenen kunt u zonder uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer geen digitale nota ontvangen. Famed voert namelijk altijd een extra controle (sms-verificatie) uit voordat u de nota kunt downloaden. Zo weten we zeker dat de nota’s bij de juiste personen terechtkomen. Na het aanleveren van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer ontvangt u, na de eerstvolgende behandeling, een digitale nota van Famed. Lees meer over de digitale nota van Famed: ‘Een digitale nota van Famed ontvangen? Zo werkt het!’.

Tot 1 maart 2019 of als u expliciet heeft aangegeven geen digitale nota te willen ontvangen, ontvangt u de nota van Famed op het adres dat u bij ons heeft doorgegeven. U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL, internetbankieren of met de aangehechte acceptgirokaart. Vermeld bij uw betaling altijd het notanummer (dit is gelijk uw betalingskenmerk).

Alles online snel en gemakkelijk regelen
Op famed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de status van uw nota controleren of uw nota betalen. Ook kunt u hier kosteloos uitstel van betaling aanvragen, of een aanvraag voor betaling in termijnen indienen. Wilt u uw adres wijzigen? Geef dit dan door aan de assistente, dan zorgen wij dat uw adres goed in de systemen van Famed terecht komt.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de websites van Famed. U kunt uiteraard ook contact opnemen met het Contact Center van Famed.

Privacy
Uw nota bevat privacygevoelige gegevens. Om er zeker van te zijn dat alleen u de nota kunt inzien, wordt er bij de digitale nota altijd een extra controle (sms-verificatie) uitgevoerd alvorens u de nota kunt downloaden. Bij het ontvangen van een papieren nota vragen wij u nadrukkelijk de juistheid van uw adresgegevens bij ons te controleren. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.

Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Famed. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacybeleid van Famed kunt u vinden op famed.nl.


Betalingsvoorwaarden – nota van Famed

 • Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen;
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien-cijferige code vermeld op uw nota);
 • Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’;
 • Mochten wij uw betaling –na het ontvangen van de notaen de herinnering– nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning. Door middel van deze aanmaning stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag (zonder bijkomende incassokosten) binnen 14 dagen te voldoen;
 • In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl;
 • Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinneringen aanmaning– alsnog uit, dan ontvangt u van ons een laatste aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente;
 • Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, voor uw eigen rekening komen.

Door een tijdige betaling voorkomt u deze extra kosten.


Mogelijke betaalafspraken – nota van Famed

Heeft u net iets meer tijd nodig om uw nota te voldoen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld  ‘Uitstel van betaling’ (1) of ‘Betaling in termijnen’ (2) aanvragen.

 1. Uitstel van betaling

U kunt kosteloos tot 21 dagen uitstel van betaling aanvragen.

 1. Betalingsregeling

Het is mogelijk een betalingsregeling aan te vragen voor uw ontvangen nota. De voorwaarden zijn:

 • Het totaalbedrag van de nota dient minimaal € 100,00 te zijn;
 • Betaling in minimaal 2 en maximaal 10 maandelijkse termijnen;
 • Minimale maandbedrag bedraagt € 50,00;
 • € 5,00 administratiekosten per termijn en de wettelijke consumentenrente over de helft van de looptijd van het openstaande notabedrag.

Via www.famed.nl kunt u uw aanvraag tot uitstel van betaling of een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Daarnaast biedt famed.nl meer mogelijkheden, bijvoorbeeld de status van uw nota checken.

Uw aanvraag voor uitstel van betaling of een betalingsregeling wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld. Indien een betalingsregeling is overeengekomen, ontvang u altijd een schriftelijke bevestiging.


Copyright M2 tandartsen 2019