GEBITSRESTAURATIE.

Voor een gebitsrestauratie zal een restauratief tandheelkundig behandelplan de gezondheid, functie en esthetiek van uw gebit in kaart brengen.

Complete mondzorg en specialistische behandelingen > Gebitsrestauratie door restauratief tandarts

Wanneer is het wenselijk of noodzakelijk om een restauratief tandheelkundig behandelplan op te stellen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een restauratief tandarts een behandelplan op te laten stellen voor gebitsrestauratie. Dat kan zijn omdat uw gebit beschadigd is na een ongeluk of ongeval. Maar ook door slijtage en andere ernstige beschadigingen kan een gebitsrestauratie wenselijk zijn. Net als bij toenemende klachten door een aangeboren afwijking of na langdurig slecht onderhoud van uw gebit. U bent toe aan een totaal overzichtelijk plan voor uw hele mond en u wilt een vaste tandarts als aanspreekpunt.

Bij restauratieve tandheelkunde wordt van meerdere specialistische behandelmethodes gebruik gemaakt.

Restauratieve tandheelkunde is een specialisatie voor complexe mondzorg. Een restauratief tandarts coördineert tijdens een vooraf opgesteld gebitsrestauratie behandelplan meerdere andere specialistische onderdelen zoals orthodontie, implantologie en endodontologie.

Het behandelplan voor gebitsrestauratie.

Heeft u besloten een behandelplan op te laten stellen? Tijdens een intake van 20 minuten stellen wij de oorzaak van uw gebitsproblemen vast en kijken we of een uitgebreid behandelplan mogelijk is. Als dat zo is maken we twee vervolgafspraken van elk 60 minuten. Bij afspraak 1 verzamelen we zoveel mogelijk informatie door middel van interviews, uitgebreid mondonderzoek en het maken van röntgen- en lichtfoto’s plus gebitsmodellen.
Hierbij gebruiken wij de modernste technieken zoals digitale analyse (digital smile design) voor het bepalen van de ideale vorm en positie van uw tanden. Na analyse van de informatie volgt een diagnose en stellen we uw persoonlijk behandelplan op. Tijdens afspraak 2 presenteren wij u het plan met mogelijke keuzes, de planning en kosten. Zo wordt helder wat uw behandelingen precies inhouden en waarom deze belangrijk zijn. Ook laten wij u het beoogde eindresultaat zien via een zogenoemde ‘mock up’. Op deze wijze kunt u vrijblijvend een bewuste keuze maken over de mate waarin u een gebitsrestauratie laat uitvoeren. Na uw goedkeuring gaat een interdisciplinair team van specialisten, bijvoorbeeld bestaande uit een implantoloog, endodontoloog, orthodontist of mondhygiënist het behandelplan uitwerken. Ook zal een restauratief tandarts meewerken aan de behandeling en coördineert hij of zij alle behandelingen. Binnen de praktijk van M2 tandartsen zijn alle specialisaties aanwezig. Wij hoeven dus nooit een deel van de behandeling aan externe specialisten uit handen te geven.

Slijtage van het gebit is een veel voorkomend probleem.

Mensen willen en kunnen steeds langer hun eigen tanden en kiezen houden. Het gebit kan door diverse oorzaken tekenen van slijtage vertonen. Tanden en kiezen slijten door normaal gebruik iets maar gewoonten zoals knarsen, klemmen of nagelbijten zorgen voor extra snelle slijtage. Verder zorgt verkeerd poetsen of invloed van zuur (erosie) voor een achteruitgang van het gebit. Erosie ontstaat door o.a. veel frisdrank of vruchtensap drinken, maar ook door oprispingen van maagzuur. In het eerste stadium raakt het tandglazuur (buitenste witte laagje van tanden en kiezen) beschadigd. Bij verder gevorderde gebitsslijtage komt ook het laagje onder het tandglazuur (dentine oftewel tandbeen) bloot te liggen en gaat slijten. Helaas komt weggesleten tandweefsel vaak niet meer terug. Daarom kijken onze tandartsen bij het periodiek mondonderzoek, naast het beoordelen op gaatjes en de gezondheid van het tandvlees, ook goed naar tekenen van gebitsslijtage. Waar nodig grijpen wij preventief in. Als er al sprake is van (veel) gebitsslijtage stellen wij voor u een plan op om het verloren tandweefsel te herstellen en verdere achteruitgang tegen te gaan.

Het belang van gebitsrestauratie door een erkend restauratief tandarts?

Het vakgebied erkend restauratief tandarts (RT) betreft de diagnostiek, indicatiestelling, behandelingsplanning en de behandeling van complexe restauratieve aandoeningen binnen het kauwstelsel. Veelal worden deze gekenmerkt door een vaststelling van meerder factoren. De erkend restauratief tandarts (RT) beschikt over voldoende kennis en inzicht om aangrenzende – gedifferentieerde en/of gespecialiseerde vakgebieden, binnen de tandheelkunde, te kunnen betrekken in een totaal behandelplan. De karakteristieke rol van de restauratief tandarts (RT) als medebehandelaar is het nemen van de verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan door de coördinatie van alle deelbehandelingen op zich te nemen. Op deze wijze kan het totale zorgpakket optimaal aan de patiënt aangeboden worden. Om deze rol als coördinator optimaal te kunnen invullen, dient de restauratief tandarts te beschikken over meer dan algemene kennis en vaardigheid op het gebied van de restauratieve en prothetische tandheelkunde. Hij of zij dient ook te beschikken over kennis en kundigheden van de disciplines parodontologie, endodontologie, implantologie, gnathologie en (chirurgische) orthodontie.

Gebitsrestauratie, erkend restauratief tandarts, den haag, leiden.

De restauratief tandarts van M2 is erkend door de NVVRT

Meer informatie over een gebitsrestauratie?

Wenst u meer informatie te ontvangen over een behandelplan voor een totale gebitsrestauratie? Laat dan hieronder uw gegevens achter. Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.  Wenst u meer informatie, of dat er contact met u opgenomen wordt? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

  Ik ontvang graag meer informatie

  *

  janee

  Wij gebruiken de gegevens die u hier achterlaat alleen om via email of telefoon contact met u op te nemen. Als u daarna besluit dat u zich niet laat inschrijven bij een van onze praktijken, dan vernietigen wij uw gegevens volgens de wettelijke termijn die hier voor staat.

  Copyright M2 tandartsen 2022